Chat với Chúng tôi

Chào mừng đến với Đèn Trang Trí

HOTLINE: 0928311999 - 0924311999 EMAIL: hoangle9696@gmail.com

Đèn chùm pha lê CPL 6582-500

50%
3.145.000đ 6.290.000đ
Kiểu dáng

Đèn chùm chao thủy tinh TK 2036-6

50%
4.000.000đ 8.000.000đ
Kiểu dáng

Đèn chùm Hera ngang TK 2035-27

50%
3.250.000đ 6.500.000đ
Kiểu dáng

Đèn thả bông sao thủy tinh TK 2033

50%
2.750.000đ 5.500.000đ
Kiểu dáng

Đèn chùm Hera vòng tròn TK 3031-45

50%
5.575.000đ 11.150.000đ
Kiểu dáng

Đèn chùm chao lưới thủy tinh TK 2030-15

50%
3.575.000đ 7.150.000đ
Kiểu dáng

Đèn thả chao thủy tinh TK 2029-33

50%
4.290.000đ 8.580.000đ
Kiểu dáng

Đèn thả chùm nho chao thủy tinh TK 3322

50%
3.250.000đ 6.500.000đ
Kiểu dáng

Đèn thả chùm nho thân gỗ TK 2028-15

50%
3.575.000đ 7.150.000đ
Kiểu dáng

Đèn chùm trái nho TK 2027-15

50%
3.575.000đ 7.150.000đ
Kiểu dáng

Đèn chùm Hot Hera trực tiếp ĐT-027B220

50%
2.900.000đ 5.800.000đ
Kiểu dáng

Đèn chùm Hera gián tiếp tròn TL-2620

50%
5.500.000đ 11.000.000đ
Kiểu dáng